Leden 2009

Nově v knihovně: Koutek biblioterapeutické literatury!

14. ledna 2009 v 14:00 | Knihovnice |  Biblioterapie
Víte co je to biblioterapie? Jak už možná samo slůvko napovídá, jedná se o druh léčebné terapie, při níž dochází k léčebnému efektu za pomoci knih - jde tedy o léčbu knihou, neboli četbou vybraných knižních titulů. Jaké knížky jsou k tomuto účelu vhodné? Především takové, které slouží k uvolnění, zábavě, relaxaci, navození pozitivního myšlení apod., protože právě takovéto knihy mohou pomoci těm, kteří se dostali do tíživé životní situace či řeší jakýkoliv palčivý problém. Při čtení zde hrají důležitou roli city a emoce.