Září 2009

Knihy, Indiáni a cestovatelé

24. září 2009 v 10:56 | Knihovnice |  Besedy

O NOVÝCH KNIHÁCH, INDIÁNECH A CESTOVATELI, KTERÝ SE OPĚT CHYSTÁ K NÁM

DO LEDNICE


Se začátkem školního roku se v knihovně opět rozbíhají besedy, které byly zahájeny se staršími žáky - devátých tříd. Žáci si se zájmem prohlíželi tematické výstavky knih a dovídali se, co všechno si mohou přečíst z novinek v knihovně, z výměnného fondu čerstvě přivezeného z Břeclavi, případně z výběru TOP 100 z Knihy mého srdce. Krátce jsme si popovídali o Indiánech Jižní Ameriky, např. o tom, jak zajímavý život mezi Indiány vedl odvážný cestovatel Alberto Vojtěch Frič a také o pozoruhodné říši Inků.

Z knih, které byly na toto téma dětem doporučeny, jmenujme namátkou alespoň některé tituly:
  • překrásnou encyklopedii Indiánskou stezkou
  • Fričův román Červíček aneb Indiánský lovec objevuje Evropu
  • Děsivé dějiny - neskuteční Inkové
  • Na vozíku na rovníku