Listopad 2010

Druhé ohlédnutí za Týdnem knihoven spojené s odměňováním (rekapitulace soutěže)

19. listopadu 2010 v 16:22 | knihovnice |  Soutěže
Minule jsme  se ohlédli nad akcemi Týdne knihoven 2010, které se konaly pro naše "nejmenší a nejstarší" , nyní se zaměříme na "zbytek" čtenářů" - zrekapitulujeme si výsledky VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE žáků 2. stupně ZŠ. 

A jak to dopadlo?

TK
Odměněni byli žáci 8. a 9. tříd za účast ve vědomostní soutěži o poezii. Odkaz velkého básníka Karla Hynka Máchy nás provází celým tímto rokem pro jeho kulaté výročí (200 let od narození). Proto jsme také v letošní vědomostní soutěži Týdne knihoven zůstali u literatury (na rozdíl např. od soutěže regionální nebo zeměpisné v minulých ročnících).

A nebyla to literatura ledajaká, ale k poctě Máchy právě jenom poezie, starší i moderní, česká i světová. Žáci měli zatrhávat správné odpovědi u 15 otázek. Otázky nebyly zrovna jednoduché - všechny otázky nezodpověděl nikdo . Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která měla 11 správných odpovědí!

Ohlédnutí za Týdnem knihoven: ti nejstarší a ti nejmenší

4. listopadu 2010 v 21:02 | knihovnice
Když se naše knihovna přestěhovala do parkového areálu na Břeclavské, získala půvabné okolí: je obklopena stromy a keři, zkrátka barvitou přírodou. Má to však i stinnou stránku. Někteří čtenáři to teď mají do knihovny dál (např. z ulic Mikulovská, Pekařská, Čechova nebo Na zahradách). A obzvláště pro ty dříve narozené může být cesta obtížná. To ovšem neznamená, že by důchodci o čtení nestáli!

Knihovna přece může knížky do Domova důchodců pravidelně vozit! A kdy jindy začít s touto činností, když ne v Týdnu knihoven? Ten letošní k tomu přímo vybízel svým mottem Knihovna pro všechny (pro ročníky starší, mladší i ty úplně nejmladší).

A tak každý důchodce v Penzionu Na zahradách dostal do své schránky letáček a v uvedený den už je ve společenské místnosti čekaly knihy a časopisy.

letak

Více viz fotogalerie Týden knihoven 2010.